Welke belasting regels heb ik als starter mee te maken? - Startende ondernemer

Ga naar de inhoud

Welke belasting regels heb ik als starter mee te maken?

Het is belangrijk dat u weet wanneer u te maken krijgt met de belastingen.
Zelfs als u geen ondernemer bent, heeft u al te maken met belastingen. Zou u wat bijverdienen, dan moet u die bijverdiensten immers ook al bij uw belastingopgave vermelden. Er geldt dan vervolgens een belastingvrij bedrag voor, maar dat ontslaat u niet van de verplichting om bijverdiensten aan te geven.
Zodra u als ondernemer onomkeerbare beslissingen neemt, zoals de huur of koop van een bedrijfspand, moet u uw onderneming daadwerkelijk aanmelden bij de Kamer van Koophandel (KvK) en vervolgens ook melden bij de belastingdienst.

Het voordeel daarvan is dat u uw kosten in mindering kunt brengen op de inkomsten. Verder moet u dan een degelijke administratie voeren en u moet weten hoe uw facturen er uit moeten zien.
Verder zijn er ook regels met betrekking tot wat u op uw website moet vermelden.

Bij vragen raden we u aan te rade te gaan bij de KvK en bij de telefonische helplijn van de belastingdienst. Een waarschuwing is wel op zijn plaats. In de pers is regelmatig geschreven over de onzin die de belastingtelefoon af en toe doorgeeft aan (startende) ondernemers.
Er klopt soms niets van.
Als dan blijkt dat hun informatrie onjuist is, dan bent u de pisang. De belastingdienst geeft geen garantie op de uitspraken die haar telefonische helplijn u mondeling gegeven heeft.
Is het dus erg belangrijk voor uw onderneming, dan is het slimmer om de inspecteur der directe belastingen even een brief te sturen met het verzoek om ook schriftelijk te reageren. Pas dan heeft u een rechtsgeldig antwoord. Zou het dan later fout blijken te zijn, dan kunt u in ieder geval aantonen dat het niet uw schuld is. Dan moet u vervolgens nog wel betalen, maar er zal geen extra boete volgen.

Houdt u er rekening mee dat de belastingdienst erg makkelijk boetes geeft. U moet echt op tijd en op de juiste rekening en met het juiste kenmerk de belastingen betalen.
Komt u er achter dat u iets vergeten bent, corrigeer dan zo snel mogelijk. Dat kan voorkomen dat u een boete krijgt, of kan de boete verminderen.

Denkt u er aan dat het bijhouden van uw administratie, het boeken van de posten, het via de belastingwebsite doorgeven van uw cijfers en het opmaken van de BTW bedragen allemaal tijd kost. U moet daar steeds weer ruimte in uw agenda voor vrijmaken. Hou dan ook rekening met die steeds weer terugkomende belastingaangiftes.
Het kan zelfs zijn dat u er rekening mee moet houden dat u de vakantie zo boekt dat u nog net op tijd de belastingen kan aangeven. Dat gaat dus ver en grijpt mogelijk behoorlijk in op uw privĂ© leven, maar u moet na iedere periode de BTW op tijd afdragen.  Vaak is het bij starters een kwartaalopgave. Dat houdt in dat u in de zomer in juli de aangifte moet doen van het tweede kwartaal. De hele maand juli op vakantie gaan is dus niet mogelijk, tenzij u het door een ander laat doen, of u in staat bent de gegevens vanaf het vakantieadres door te sturen.

Er zijn enkele fiscale regelingen rondom startende ondernemers. U moet dan echter wel aan het urencriterium voldoen. De site van de belastingdienst zal u daar ongetwijfeld meer informatie over kunnen geven.
In onze coaching en cursussen komst het fiscale aspect niet zo heel nadrukkelijk naar voren. We zijn van mening dat u de aandacht vooral op uw aanbieding in de markt moet leggen en fiscale trucjes moet uitbesteden aan mensen die dat voor hun werk doen. U bent de ondernemer, dus hou u zoveel als mogelijk met het ondernemen bezig. Het zijn dure uren die u aan de belastingen besteedt. Beperk dat zo veel als mogelijk.


Terug naar de inhoud